Krzysztof Jasiński

Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie-Wydział Stomatologii. Swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne w stomatologii doskonalił również za granica.

lekarz stomatolog
Krzysztof Jasiński
883 705 880
Arkadiusz Sękiewicz

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dużym zaangażowaniem inwestuje w swój rozwój poprzez liczne uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

lekarz stomatolog
Arkadiusz Sękiewicz
883 705 880
Aleksandra Zacharska

Ukończyła kierunek Stomatologia na Wydziale Lekarskim oraz kierunek Kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

lekarz stomatolog
Aleksandra Zacharska
883 705 880
Joanna Wojdat

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Obecnie bierze udział w licznych kursach i szkoleniach.

lekarz stomatolog
Joanna Wojdat
883 705 880
Magdalena Cichawa

Policealna szkola CKD Edukacja w radomiu Dyplomowana hig stom. Absolwentka szkoly policealnej Ckd edukacja w Radomiu. Czlonkini Klubu higienistek.

higienistka stomatologiczna
Magdalena Cichawa
883 705 880
asystentka stomatologiczna
Iwona Tkaczyk
883 705 880
asystentka stomatologiczna
Monika Gołda
883 705 880